Life Lifestyle man National Politics Technology

Modificări la Legea ANI: Cum poate fi demis președintele instituției

CHIȘINĂU, 13 aug – Sputnik. Încă un șir de modificări la Legi vor fi operate în Parlamentul Republicii Moldova. 58 de deputați au votat în prima lectură Proiectul de lege privind modificarea Legii cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, dar și Legea privind declararea averii și a intereselor personale. Potrivit raportorului Olesea Stamate, principalele reglemetări propuse de prezentul proiect de lege vor duce la fortificarea rolului inspectorului de integritate, să stabilească limite clare pentru efectuarea controalelor averii și interelor personale, precum și să instituie unele elemente noi pentru a asigura declararea la valoare reală a averii și intereselor personale a subiecților declarării.Unele modificări propun perfectarea mecanismului care să permită Autorității să solicite conducerii organizației publice sau autorităților responsabile de numirea în funcție a subiectului declarării, posibilitatea de suspendarea din funcție a persoanelor în privința căruia a fost constatată, în totalitate sau în parte o avere nejustificată, sau în cazul situației în care s-a constatat încălcarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor, pe perioada examinării în instanță a actului de constatare.În cazul rămânerii definitive a hotărârii judecătorești, prin care se constată existența unei averi nejustificate sau încălcarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor, Autoritatea va putea solicita dispunerea încetării mandatului de la conducerea organizației publice sau autorităților responsabile de numirea în funcție a subiectului declarării.Alte modificări propuse urmăresc introducerea a două temeiuri suplimentare pentru a dispune revocarea din funcție a președintelui și vicepreședintelui ANI, și anume, situația când:Implementarea prevederilor proiectului dat nu necesită cheltuieli suplimentare de la bugetul de stat. Potrivit autorilor, prezentul proiect de lege a fost elaborat în vederea perfecționării cadrului legislativ privind funcționarea Autorității Naționale de Integritate, prevenirea situațiilor de conflicte de interese, incompatibilități, restricții și limitări ale subiecților declarării precum și declararea corectă/corespunzătoare a averii și intereselor personale a subiecților vizați cu astfel de obligații.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *