man Model National Știri

Analiza PL-x 145: Sub umbrela ”prevenției”, această Lege reglementează acum peste 20 de situații care oferă statului dreptul de a impune în viața de familie ”binele” cu forța, obligatoriu, independent de poziția, voința și convingerile părinților

Prin amendamentele formulate, una dintre soluțiile propuse de O.C.D.L. avea scopul de a asigura un cadru legal prin care ajutorul din partea statului să fie oferit în funcție de nevoile reale, cu respectarea drepturilor fundamentale ale familiei raportat și la drepturile și responsabilitățile părinților în relația cu copiii lor, având la bază principiile constituționale incidente. Astfel că, în ceea ce privește sprijinul familiilor vulnerabile, acesta să se efectueze:

– Din oficiu, doar în cazurile grave (unde, la modul real, se constată că părinții sunt abuzivi sau iresponsabili);

– La cerere sau cu acordul părinților, în celelalte cazuri prevăzute de lege (conform amendamentelor propuse);

– La propunerea structurii comunitare consultative, în cazuri expres prevăzute de Lege (în felul acesta asigurându-se un grad mai mare de obiectivitate și responsabilitate, precum și un echilibru între responsabilitățile părinților și drepturile copiilor).

De asemenea, prin amendamentele O.C.D.L., au fost tratate și aspecte precum:

1. Procedura de întocmire și aplicare a planurilor de servicii

Dacă Proiectul de lege prevede un plan invariabil pe o durată de 12 luni (rezultând astfel un „mecanism” prestabilit, obiectiv, rece, care nu ține seama de particularitățile cazurilor concrete și reale), soluția O.C.D.L. a fost una care să răspundă cât mai bine situațiilor concrete care vor fi identificate în teren, acest plan întocmindu-se etapizat și condiționat: din oficiu (în cazuri grave); la cererea/cu acordul părinților (în majoritatea cazurilor); la propunerea structurii comunitare consultative (în cazurile în care se impune apărarea drepturilor copiilor).

2. Legiuitorul a prevăzut înregistrarea AUTOMATĂ a tuturor copiilor aflați în situațiile de risc sau vulnerabilitate reglementate de Lege (care încă sunt foarte largi) în Observatorul Național al Copilului

Soluția propusă de O.C.D.L. a fost ca înscrierea în Observatorul Național al Copilului să se efectueze: la cererea/cu acordul părinților; din oficiu, doar în cazurile în care planul de servicii a fost întocmit a priori.

Înregistrarea automată a tuturor copiilor „recenzați” în baza de date nu se justifică, este de natură a anatemiza familiile și, mai mult, această bază de date foarte largă (raporta la criteriile legale) poate fi folosită ulterior pentru aplicarea măsurilor prevăzute deja de Legea nr. 272/2004, în temeiul căreia copiii ar putea fi chiar separați de părinții lor. Aplicarea Legii în doi pași va putea avea ca și efect inclusiv separarea copiilor de părinții lor.

3. Controlul de legalitate al modului de aplicare a Legii este inexistent.

O.C.D.L. a propus introducerea unui mecanism de control, inclusiv judiciar, pentru asigurarea unui cadru de interpretare și aplicare a Legii în așa fel încât să se prevină, respectiv să se remedieze, eventualele abuzuri și/sau excese care pot apărea din aplicarea Legii.

About Post Author

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *