man Model National Știri

MAE chemat în judecată de ActiveNews pentru Afacerea Bîstroe

ActiveNews se confruntă cu cenzura pe rețele sociale și pe internet. Intrați direct pe site pentru a ne citi și abonați-vă la buletinul nostru gratuit. Dacă doriți să ne sprijiniți, orice DONAȚIE este binevenită. Doamne, ajută!

Către:
Tribunalul București

Secția
a II-a Contencios administrativ fiscal

București,
Bulevardul Unirii nr 37, Sectorul 3

De
la: Victor Roncea

Redactor
Șef ActiveNews

www.activenews.ro

contact@activenews.ro

Domnule
Președinte,

Subsemnatul Victor Roncea, membru al Uniunii Ziariștilor Profesioniști
din România (UZPR), cu domiciliul în București și domiciliul ales
la
sediul redacției publicației
ActiveNews din București
,
în calitate de reclamant, formulez prezenta

CERERE
DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ

a Ministerului Afacerilor Externe al
României (MAE)
, prin ministrul actual
Bogdan Lucian Aurescu, având sediul în București, Aleea Alexandru nr. 31,
Sector 1, București, cod 011822, solicitandu-vă
ca prin hotărârea ce veți pronunța

obligați instituția publică pârâtă la
:

1.
– comunicarea informațiilor de interes public pe care i le-am
solicitat prin cererile
din
03.03.2023 și din 30.03.2023

2.
– plata unei penalități de întârziere în cuantum de 100 de lei
pe zi de la data hotărârii definitive și până la data punerii ei
în executare;

3.
– plata sumei de 1.500 de lei cu titlu de despăgubiri pentru daune
morale.

 

Motive:

În
fapt


Prin cererile mele succesive în interesul opiniei publice din
România, formulate în calitate de Redactor Șef al publicațieiActiveNews, din 03.03.2023 (
Anexa
1
)
și din 30.03.2023 (
Anexa
4
),
am solicitat MAE să ne comunice următoarele informații de interes
public:

1.Vă rugăm să ne transmiteți Conținutul/Textul Acordului
excepțional dintre România și Ucraina, din iulie 2022, prin care
partea română, respectiv Ministerul Afacerilor Externe, și-a dat
consimțământul cu privire la tranzitarea canalelor Chilia și
Bâstroe de către nave sub pavilion terț încărcate cu cereale.

2.Vă rugăm să ne menționați, în cazul în care aceste detalii nu
se află în textul Acordului, care au fost datele tehnice specifice
privind tonajul acestor vase și perioada pentru care s-a discutat
conferirea acestui acord.

3.Vă rugăm să ne informați cine a purtat aceste discuții și cine
a semnat Acordul de ambele părți.

4.Vă rugăm să informați dacă înainte de a se acorda acest
consimțământ v-ați consultat cu responsabilii din MInisterul
Transporturilor și MInisterul Mediului și care au fost observațiile
acestora.

5.Vă rugăm să ne informați dacă ați anunțat Comisia Dunării
înainte de a oferi acest acord cât și alte organizații
internaționale responsabile de mediu și în mod special de
Rezervația Biosferei Delta Dunării.

6.Vă rugăm să ne informați care au fost măsurile de observație pe
care le-ați impus în cadrul discuțiilor cu partea ucraineană
privind respectarea convențiilor internaționale și a cadrului
legal bilateral existent pe această temă.

7.Vă rugăm să ne  spuneți cum interpretați faptul că în
ciuda cerințele MAE din 16, respectiv 20 februarie a.c., partea
ucraineană a continuat lucrările pe canalul Bâstroe și nu a
permis nici până azi accesul navelor românești pentru a efectua
măsurătorile firești?

Conform
Legii 544/2001, MAE, respectiv Biroul de Presă / Direcția Purtător
de Cuvânt și Comunicare, era obligat „

răspundă în scris la solicitarea informațiilor de interes public
în termen de 10 zile sau, după caz, în cel mult 30 de zile de la
înregistrarea solicitării, în funcție de dificultatea,
complexitatea, volumul lucrărilor documentare și de urgența
solicitării. În cazul în care durata necesara pentru identificarea
și difuzarea informației solicitate depășește 10 zile, răspunsul
va fi comunicat solicitantului în maximum 30 de zile, cu condiția
înștiințării acestuia în scris despre acest fapt
în
termen de 10 zile.”

Înștiințarea
cu privire la transmiterea răspunsului în termen de 30 de zile,
respectiv până la data 3.04.2023, a venit din partea Biroului de
Presă al MAE pe 21.03.2023 (
Anexa
2), depășindu-se deja cu 8 zile termenul legal prin care trebuia să
fim înștiințați că răspunsul va fi întârziat.

 

Prin
adresa din 28.03.2023 (
Anexa 3),
MAE ne-a comunicat că
„ne transmite,
în anexă, răspunsul la solicitarea dvs. de presă”.

 

În
fapt, adresa respectivă nu conținea răspunsurile la solicitările
noastre precise ci o informare de ordin general transmisă și altor
publicații în aceeași zi.

 

A
se vedea articolele electronice de presă din 29 și 30.03.2023:

Drept
urmare, am revenit cu o nouă solicitare, la data de 30.03.2023
(Anexa 4), atrăgând atenția că respectiva informare nu răspunde
întrebărilor noastre și subliniind că
prin
Acord înțelegem orice material scris, transmis părții de la Kiev
fizic sau electronic”
, învederând că în cazul în care nu ni se
răspunde solicitărilor noastre explicite până la data expirării
celor 30 de zile prevăzute de lege, respectiv până la data de
2.04.2023, vom fi nevoiți să ne adresăm justiției pentru
obținerea acestora.

Având
în vedere că pe data de 2.05.2023 se împlinesc 30 de zile de la
refuzul neîntemeiat al MAE de a ne răspunde solicitărilor noastre
în interesul opiniei publice din România suntem nevoiți să facem
prezenta Cerere.

 

Refuzul
MAE de a-mi comunica, după două cereri succesive, informațiile de
interes public solicitate potrivit Legii este nelegal și
nejustificat și m-a vătămat în dreptul meu constituțional și
legal de acces la informațiile de interes public
.

Prejudiciul
moral ce mi-a fost cauzat a constat în principal în
starea
de disconfort, de neliniște, de frustrare și de incertitudine
– stare rezultată din încălcarea dreptului meu constituțional
și legal de acces liber la orice informație de interes public și
de a informa opinia publică românească asupra unor date pe care
MAE le ascunde deliberat, în detrimentul acesteia.

Învederez
că, în raport cu temeiul de drept incident și cu situația de
fapt,
sunt îndeplinite toate
condițiile de angajare a răspunderii MAE
: prejudiciul (cert, direct, personal, rezultat din incalcarea dreptului meu
constituțional și legal de acces la informațiile de interes
public);
fapta ilicită,
în raport cu dispozițiile constituționale și legale precizate;
raportul de cauzalitate intre faptele
ilicite
ale reprezentanților
instituției publice pârâte
si
prejudiciul
ce mi-a fost cauzat.

În
drept
:

 

Constituția
României, art 31

 

Legea
nr 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public.

 

Probe:
înscrisuri.

 

Solicit
judecarea și în lipsă, conform art 411 din C.p.c.

 

Depun
prezenta în format electronic și în 2 exemplare la
sediul Tribunalului.

 

Cu
respect,

 

Reclamant,

 

Victor
Roncea

Citiți și Ucraina o dă pe față – Delta va fi complet distrusă: Adâncim și relansăm Canalul Bîstroe ca rută alternativă pentru exporturile agricole. Un canal mai adânc va permite exportul lunar a încă 500.000 de tone

About Post Author

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *