man Model National Știri

PS Ambrozie împlinește azi 54 de ani. Întru Mulți Ani!

ActiveNews se confruntă cu cenzura pe rețele sociale și pe internet. Intrați direct pe site pentru a ne citi și abonați-vă la buletinul nostru gratuit. Dacă doriți să ne sprijiniți, orice DONAȚIE este binevenită. Doamne, ajută!

Preasfințitul Părinte Dr. Ambrozie, Episcopul Giurgiului, împlinește azi 54 de ani, ocazie cu care redăm una dintre predicile sale memorabile sintetizată de noi sub titlul „Dumnezeu o să-i dea jos pe nemernicii ăștia care ne conduc!” (video mai sus).

Preasfinția Sa s-a născut în ziua de 20 aprilie a anului 1969, în localitatea Scorțeni, județul Prahova, ca fiu al lui Gabriel și al Auricăi Meleacă, primind numele de botez Valentin. A urmat cursurile Liceului nr. 1 din Câmpina (1983-1987) și a satisfăcut stagiul militar între anii 1987-1989, se scrie pe site-ul Episcopiei.

În anul 1990 intră în obștea Schitului Crasna, unul dintre cele mai cunoscute vetre monahale prahovene. Aici, în anul 1991, este tuns în monahism, primind numele Ambrozie. Datorită dragostei pentru slujirea Sfântului Altar este hirotonit ierodiacon apoi ieromonah, în anul 1992.

Pentru a-și desăvârși formația duhovnicească și teologică, Preasfințitul Părinte Ambrozie urmează între anii 1992 – 1996 cursurile Facultății de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București.

În anul 1996, Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române de atunci, vrednicul de pomenire Părinte Patriarh Teoctist, îl numește prin decizie patriarhală Stareț al Schitului Darvari, redeschis după o lungă și tristă perioadă de tăcere.

În tot acest răstimp, Preasfinția Sa a desfășurat o intensă activitate duhovnicească și administrativă, întărind obștea monahilor, creând o comunitate de credincioși bine închegată, construind un paraclis, stăreția, arhondaricul, trapeza și chiliile și restaurând vechea incintă.

În paralel cu această trudă, Preasfinția Sa și-a continuat studiile, urmând cursurile de masterat ale aceleiași facultăți, la secția „Doctrină și cultură”.

Lucrarea de dizertație, „Palamism și secularizare”., a fost redactată sub îndrumarea vrednicului de pomenire Pr. Acad. Dumitru Popescu.

Pentru meritele deosebite depuse în slujba Bisericii, Preasfinția Sa primește în anul 1999 rangul de Protosinghel, în același an fiind admis și la cursurile de doctorat ale Facultății de Teologie Ortodoxă din Salonic, cu un proiect despre problema uniației transilvănene. Munca de cercetare va fi încununată prin susținerea lucrării cu titlul ,,Considerarea istorică a cauzelor și consecințelor unirii Bisericii Ortodoxe din Transilvania cu Biserica Romano-Catolică”., sub îndrumarea științifică a Prof. Dr. Apostolos Glavinas, susținută pe 3 martie 2005. Comisia, formată din opt prestigioși profesori greci va acorda acestei lucrări calificativul Arista (excepțional), propunând publicarea ei.

În ziua de 4 octombrie 2000, la propunerea vrednicului de pomenire Părinte Patriarh Teoctist, a fost ales în funcția de episcop vicar patriarhal, cu titulatura „Sinaitul”, de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, hirotonia având loc la data de 15 octombrie 2000.

În această calitate, a coordonat și îndrumat, conform deciziei patriarhale, următoarele sectoare: Relații Externe Bisericești, Comunități Externe, Învățământ, Biserica și Societatea, Diaconia, Biroul de Presă și Biroul de Pelerinaje.

Începând din septembrie 2002, a primit spre coordonare Sectorul Comunități Externe, Sectorul Patrimoniu Național Bisericesc, Asociația Diaconia, Așezământul social „Patriarhul Justinian Marina”, Biroul de Pelerinaje al Patriarhiei Române cu Agenția de turism „Pelerinul”, Centrul de Servicii al Patriarhiei, precum și îndrumarea activității Schitului Darvari din București.

În ziua de 8 februarie 2006 a fost ales în demnitatea de Episcop al Giurgiului de către Colegiul Electoral Bisericesc, întrunit sub președinția vrednicului de pomenire Părinte Patriarh Teoctist și întronizat în ziua de 9 aprilie, în Catedrala Episcopală „Adormirea Macii Domnului” din Giurgiu.

În demnitatea de Episcop al Giurgiului, Preasfinția Sa desfășoară o activitate deosebită în plan pastoral, misionar, cultural și social-filantropic, slujind lui Dumnezeu și oamenilor, având în minte și în inimă, bucuria slujirii, bucurie care izvorăște din iubire pentru Domnul nostru Iisus Hristos, Cel răstignit și Înviat.

Cu ocazia împlinirii a 54 de ani de la nașterea Preasfințitului Părinte Ambrozie, Episcopul Giurgiului, clerul și credincioșii eparhiei sale înalță rugăciuni către Bunul Dumnezeu să dăruiască Preasfinției Sale deplină sănătate, ani mulți și buni, pentru a sluji cu aceeași dragoste, înțelepciune și dăruire Biserica lui Hristos și poporul dreptcredincios, transmit aceștia.

Ne alăturăm urării lor: ÎNTRU MULȚI ANI!

Vedeți și PS Ambrozie al Giurgiului de Sfintele Paști: Adevărul și buna cuviință au fost înlocuite cu impostura. Normalitatea este forțată să se supună anormalității, curajul este obligat să lase locul compromisului laș, valorile sunt puse la zid. VIDEO

About Post Author

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *