man Model National Știri

Protos Dr. Sofian Costea: Cei care susțineau împărtășirea cu lingurița de plastic și promovau agresiv vaccinarea sunt aceiași cu filoecumeniștii care vor să ne schimbe data Învierii Domnului

ActiveNews se confruntă cu cenzura pe rețele sociale și pe internet. Intrați direct pe site pentru a ne citi și abonați-vă la buletinul nostru gratuit. Dacă doriți să ne sprijiniți, orice DONAȚIE este binevenită. Doamne, ajută!

Hristos a înviat! Împodobiți-vă cu Lumina Învierii lui Hristos ca să biruiți întunericul lumii!

Iubiți prieteni,

Învierea Domnului, Praznicul praznicelor și Luceafărul sărbătorilor de pe cerul Sfintei Ortodoxii,  reprezintă darul de neprețuit al răscumpărării păcatelor noastre, oferit de către iubirea  infinită a lui Hristos fiecărui om care, călăuzit de Lumina dreptei credințe,  dorește să se mântuiească. Învierea Mântuitorului aprinde în Biserica inimii fiecăruia dintre noi făclia veșniciei fericite și vine cu cele mai scumpe daruri, și anume lumina, bucuria, pacea, iertarea și multe altele. Chemarea „Veniți de luați Lumină!” înseamnă pentru fiecare credincios chemarea la dobândirea încă din această lume a veșniciei fericite, a Raiului Desfătărilor  și, totodată, îndeamnă la regăsirea Împărăției Cerurilor care se află înlăuntrul fiecăruia dintre noi.

Creștinii dreptmăritori înveșmântați în haina Luminii Învierii lui Hristos trebuie să mai facă astăzi față unei  provocări. Aceasta constă în atitudinea filoecumenistă, care a inventat o ultimă găselniță prin aceea că reprezentanții săi propun ca Biserica Ortodoxă să schimbe data sărbătoririi Paștelui pentru a-l prăznui împreună cu confesiunea romano-catolică și, în mintea lor, poate și cu cei care nu cred în  Înviere.

În ceea ce privește acest aspect, creștinul ortodox cu mărturisire plenară  trebuie să știe că, după cum  spunea vrednicul de pomenire  părintele Arhimandrit Arsenie Papacioc, „credința trebuie apărată pe viață și pe moarte” și cu ceea ce  este stabilit din  punct de vedere canonic, nu se poate face niciun compromis, iar ceea ce au hotărât sinoadele ecumenice nu poate fi  supus niciunui fel  de negociere.

În Sfânta și Dreptmăritoarea noastră Biserică se respectă  cumulativ condițiile pe care trebuie să le îndeplinească data la care se   sărbătorește Paștele, și anume să fie după echinocțiul de primăvară, după Paștele Iudaic și după lună plină.

Iată că respectându-se aceste condiții, ortodoxia primește de la Cel Înviat din morți, de la Mântuitorul Hristos minunea copleṣitoare și, de aceea, și în acest an, cu lumina pogorâtă din cer la Ierusalim se împodobesc toți credincioșii ortodocși, inclusiv cei din țara noastră.

Ceea ce mai trebuie însă subliniat este faptul că unii dintre cei care se cred mari intelectuali și care nu vedeau o problemă în închiderea bisericilor și nici în împărtășirea cu lingurițe de unică folosință, vin acum și, chipurile, în numele toleranței și al unei imaginate atitudini fraterne, fără nicio consistență în planul credinței, vin acum, spuneam, să tulbure liniștea credincioșilor, propunând tot felul de schimbări, total potrivnice sfintelor canoane și rânduielii Bisericii.

Aceiaṣi reprezentanți ai atitudinii filoecumeniste, care, pe perioada restricțiilor, nu aveau nicio problemă cu obligarea oamenilor la tratamente medicale ṣi chiar organizau emisiuni televizate pe posturi cu tematică religioasă, în care promovau agresiv vaccinarea, aceiaṣi oameni spuneam, îi atacă acum pe slujitorii Bisericii, care înțeleg că apărarea rânduielii trebuie să fie prioritatea zero, care nu se negociază în niciun fel.

De aceea, toți cei care, mânați de o ipocrită „generozitate”, susțin schimbări care întinează credința, se află în afara ortodoxiei ṣi atacă dreapta credință, demonstrând astfel inexistența legăturii reale dintre ei ṣi Biserică.

Cei care îl numesc pe un ierarh, ortodox, care îṣi împlineṣte pe deplin misiunea de a mărturisi ortodoxia ṣi spun despre el că ar avea, o aṣa numită „zgârcenie confesională ṣi gelozie perfidă”, nu fac decât să arate o poziție lipsită complet de delicatețea, politețea, rafinamentul ṣi capacitatea de argumentare în care trebuie să se îmbrace un portret intelectual care se crede extrem de bogat.

Ca o ultimă subliniere, în acest context, mă simt dator, din perspectivă sufletească, să atrag atenția asupra faptului că un purtător de cuvânt al unei instituții nu are nicidecum menirea să-i jignească, să-i calomnieze, să le facă rechizitorii ṣi să-i atace pe nedrept pe slujitorii acelei instituții, ci trebuie să-i susțină, cu scopul propovăduirii Adevărului izvorât din cuvintele Mântuitorului Hristos.

Credinciosul ortodox trebuie să știe să mărturisească, să nu facă niciun compromis în planul credinței, să își apere biserica și să păstreze cu sfințenie rânduiala milenară a Sfintei Ortodoxii.

Toți  cei care doresc să își desfăteze sufletul în Adevărul și în Lumina Învierii lui Hristos trebuie să fie conștienți că este necesar să respingă cu fermitate orice fel de atentat ṣi de agresiune în privința a ceea ce înseamnă viața Bisericii, sfânta tradiție a acesteia și, în general, ordinea desăvârșită care izvorăște din sălașul lui Dumnezeu. Fiecare creștin ortodox, care a primit certificatul de naștere duhovnicească în Dreapta Credință prin intermediul botezului, se regăsește în Biserica Creștin-Ortodoxă așa cum a cunoscut-o și o cunoaște și nu poate accepta niciun fel de modificare care să întineze în vreun fel sau altul perenitatea credinței noastre.

Mi-aș dori din tot sufletul ca, în loc să se ocupe de propuneri ecumeniste, care să însemne schimbarea rânduielilor din Biserica cea Una, toți cei care pretind că sunt bine mobilați din perspectivă intelectuală să vorbească despre singura căsătorie adevărată și validă, aceea dintre un bărbat și o femeie, să combată cu fermitate așa numita ideologie de gen, să se exprime în mod categoric împotriva păcatului cumplit al avortului, al uciderii pruncilor, să apere educația sănătoasă a copiilor noștri, care să-i ferească de agresiunea extrem de brutală a secularismului neomarxist din zilele noastre.

Așadar, doresc să reiterez faptul că aceste constatări nu trebuie să afecteze în niciun fel infinita bucurie dăruită de către Învierea lui Hristos, dar creștinul dreptmăritor care trăiește și se înfructă  duhovnicește din cea mai mare sărbătoare a creștinătății este conștient de faptul că a primit în dar tezaurul de aur curat al ortodoxiei, cu care trebuie să meargă în veșnicia  fericită și să îl lase moștenire fără nicio alterare urmașilor săi.

Învierea Domnului se trăiește cu adevărat numai în Dreapta Credință pentru că Biserica Ortodoxă este învățătura și credința cea una care se remarcă  prin păstrarea temeliei reprezentată de către Cuvântul lui Hristos, continuându-și viețuirea în rânduială mesianică și apostolică.

Lăsați-vă înveșmântați în Lumina bucuriei dăruită de către Înivirea lui Hristos și primiți din prea plinul  acesteia har, pace,  fericire, desăvârșire, odihnă sufletească nesfârșită dătătoare de liniște pentru suflet, minte și trup.

Rămâneți ortodocși, frumoși și bucuroși, conștienți de faptul că, prin scumpul Său sânge și prin Învierea  Sa din morți, Mântuitorul ne-a răscumpărat și ne  înviază  din moartea păcatului. Gândiți-vă la faptul că Învierea Domnului este și nemurirea omului și că suntem cu toții nemuritori.

Hristos a înviat!

About Post Author

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *