man Model National Opinii

ASTĂZI S-A FĂCUT MÂNTUIRE CASEI ACESTEIA – Duminica lui Zaheu văzută PS Macarie Drăgoi și Comandor (rez.) Ștefan Popa

Video: Cuvântul de învățătură al Preasfințitului Macarie, Episcop al românilor ortodocși din Europa de Nord ținut la Duminica a 32-a după Rusalii (a lui Zaheu) – Uppsala, Suedia (Ianuarie 2022, Doxologia).

Ștefan
Popa: ASTĂZI S-A FĂCUT MÂNTUIRE CASEI ACESTEIA 

Era
la vremea în care Domnul Iisus urca la Ierusalim spre a fi osândit
și a pătimi pentru mântuirea lumii. Se îndrepta către ocara
crucii. Dar și Zaheu, în chip prorocesc, s-a așezat pe sine pe
calea lui Hristos și a răbdat rușine. Astfel, Zaheu L-a aflat
îndată pe Domnul nu numai ca însoțitor pe cale, ci și ca
împreună-mesean în casa sa. Vizita Domnului a adus pace și har de
mântuire casei lui Zaheu. Mai înainte de toate, însă, a
milostivit inima sa „împietrită”, astfel încât să i se
îndrepteze viața. Așezarea lui Zaheu pe calea Domnului i-a adus
acestuia lărgirea orizontului existențial în plan vertical, adică
l-a născut din nou în veșnicia vieții dumnezeiești. Zaheu n-a
ținut seama de părerea mulțimii și a luat asupra sa rușinea. A
fost luat în râs pentru Hristos. Tocmai acest lucru L-a făcut pe
Domnul să ia aminte spre el, pentru că a aflat în Zaheu o oarecare
înrudire duhovnicească cu Sine.

Numele
lui Zaheu („zakkai” care în ebraică înseamnă „curat, pur”),
adaugă acum o viață în Hristos. O veche tradiție, consemnată în
„Constituțiile Apostolice”, ne spune că el a fost însoțitor
al Sfântului Apostol Petru în câteva misiuni, apostol care l-a
rânduit mai apoi Episcop al Cezareii Palestinei, urmându-i în
acest scaun lui Corneliu, fostul sutaș. Biserica îl pomenește la
20 aprilie, socotindu-l în numărul celor 70 de ucenici ai Domnului,
Zaheu era mai-marele vameșilor și era foarte bogat. Vameșii aveau
datoria de a strânge impozitele pentru Imperiul Roman. Scriptura ne
spune că auzind de faptul că trece Hristos prin Ierihon, s-a urcat
într-un sicomor sa-L vadă pentru că era mic de statura.

Asemenea
lui Zaheu, patimile omului, îi spun că este mai presus de toate și
de toți, și din această cauză el nu-L poate vedea pe Hristos.
Este ceva asemănător fariseului care spunea: „Dumnezeule, îți
mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni” (Luca 18, 11). În
momentul în care Iisus intră în casă, adică în inima sa, Zaheu
se mărturisește: „Iată, jumătate din averea mea, Doamne, o
dau săracilor și, dacă am năpăstuit pe cineva cu ceva, întorc
împătrit”. Iar Hristos ii primește spovedania și îi spune: „Astăzi s-a făcut mântuire casei acesteia, căci și acesta
este fiu al lui Avraam”. Aceste cuvinte îi aduc cu adevărat
pacea sufletului. Zaheu, cel plecat de acasă a murit și in locul
lui s-a ridicat un alt Zaheu, o făptură nouă după cum spune
Apostolul: „Deci, dacă este cineva în Hristos, este făptură
nouă” (II Cor. 5, 17).

Ceea
ce îi lipsește omului de astăzi este faptul că nu mai
reacționează precum a făcut Zaheu, atunci când a auzit că
Hristos avea să treacă pe locul unde viețuia. Câți dintre noi se
apropie de Trupul și Sângele Domnului așa cum a făcut-o Zaheu?
Câți dintre noi mai caută să se elibereze cu adevărat de păcate
ca Hristos să poată intra în casa noastră? Textul Evangheliei din
Duminica a XXXII a după Rusalii ne descoperă că nu există
îndepărtare și rătăcire atât de mare, încât să nu poată fi
iertată de Dumnezeu. Un singur lucru trebuie să facă omul: să-și
vină în fire, să conștientizeze starea de păcătoșenie și
să-și dorească să-L vadă pe Hristos, așa cum a făcut-o Zaheu.
Să nu uităm niciodată că oricât de păcătoși am fi, Domnul
vrea să intre și să rămână în noi, căci „Fiul Omului a
venit să caute, să mântuiască pe cel pierdut” (Matei 18,
1-11).

Așadar,
nu trebuie decât să avem curajul responsabilității,
sensibilitatea conștiinței, duhul rugăciunii, al milosteniei și
al roadelor bune, pentru ca Hristos să ne spună fiecăruia dintre
noi cuvintele mântuitoare: „Astăzi s-a făcut mântuire casei
acesteia!”

Doamne,
ajută!

About Post Author

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *