man Model National Știri

Dr. Iulian Șerban, sancționat de Colegiul Medicilor pentru că a criticat „starea de teroare”, contestă decizia: Este vădit NETEMEINICĂ și esențial NELEGALĂ

ActiveNews se confruntă cu cenzura pe rețele sociale și pe internet. Intrați direct pe site pentru a ne citi și abonați-vă la buletinul nostru gratuit. Dacă doriți să ne sprijiniți, orice donație este binevenită. Doamne, ajută!

Sancționat de Colegiul Medicilor din Iași pentru că a criticat „starea de teroare”, dr. Iulian Șerban a contestat decizia, subliniind că este netemeinică și esențial nelegală:

„Dosar:
nr.12 / CD-IS/2021

Către,

Colegiul
Județean al Medicilor Iași

Mun.
Iași, Bld. Carol I, nr. 5, parter, Jud. Iași

            Subsemnatul, Dr. IULIAN ȘERBAN, având domiciliul
procesual ales
pentru comunicarea actelor de procedură la SCA
TOMAȘESCHI & ASOCIAȚII
, din Mun. Iași,                      Str. Grigore Ureche, nr.
7, Casa cu Absidă, Jud. Iași, prin apărător ales, Avocat Dragomir TOMAȘESCHI, în temeiul art.127 (1) din Statutul Colegiului
Medicilor din România, din 25.03.2022
Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 435
din 04 mai 2022, formulăm în termen procedural:

CONTESTAȚIE

Împotriva
Deciziei nr.22 din 26 Septembrie 2022, în Dosar nr.12 /CD – IS/2021 emisă de
Comisia de Disciplină din cadrul Biroului Consiliului Colegilor Medicilor Iași,
față de clientul nostru Dr. IULIAN ȘERBAN

            Motivare:

În fapt,la data de 26 Septembrie 2022, a
fost emisă Decizia nr.22 în Dosar nr.12
/ CD-IS/2021
prin care, Dr. IULIAN
ȘERBAN
a fost sancționat de către Completul de Judecată al Comsiei de
Disciplină din cadrul cadrul Biroului Consiliului Colegilor Medicilor Iași, cu „VOT DE BLAM ʺ în conformitate cu
prevederile art.104, art.105 alin.1 lit.
c) și art.121 pct.5 lit.b
din Statutul
Colegiului Medicilor din România, art.22
lit.k și art.37
din Codul de deontologie medicală al Colegiului Medicilor
din România și art.452 din Legea
nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată.           

Față
de Decizia invocată de noi mai sus, împotriva căreia facem prezenta
Contestație, considerăm că aceasta este vădit netemeinică și esențial
nelegală
, drept pentru care solicităm admiterea prezentei Contestații
în raport cu fapta comisă de contestator și consecințele rezultate.

  1. Contextul în care a apărut articolul de presă din data de 02 Aprilie 2021 intitulat „Comunicat de presă, Medicii români nu mai tolerează aberațiile Guvernului, Încetați starea de teroareʺ.

În
susținerea Contestației, considerăm că este necesar să facem câteva precizări
lămuritoare privind contextul în care a apărut articolul de presă din data de
02 Aprilie 2021 pe NEWS.ro intitulat „Comunicat
de presă, Medicii români nu mai tolerează aberațiile Guvernului, Încetați
starea de teroareʺ.

Acesta
este un manifest public care aduce în discuție imixtiunea politicului în actul
medical. Concret, acest articol manifestʺ sau „protest publicʺ nu face decât să
atragă atenția asupra abuzurilor săvârșite de guvernanții la acea dată, despre
modul haotic în care persoanele cu funcții înalte din conducerea țării au
gestionat situația pandemică, fapt concretizat de altfel prin luarea unor
măsuri contradictorii și într-o avalanșă de reglementări nesustenabile care au
avut ca efect imediat crearea unei stări de panică în rândul populației.
Astfel, imixtiunea politicului în perioada pandemiei cu COVID – 19 este mai
mult decât evidentă. Clientul nostru a semnat acest articol manifest alături
de alți 200 de medici și cadre medicale în virtutea dreptului la libera
exprimare a persoanei, acest drept fiind recunoscut și garantat cetățenilor acestei
țări în art. 30 alin. 1 Constituția
României
.

Art. 30 – Libertatea de
exprimare – Constituția României

(1)Libertatea de exprimare a gândurilor,
a opiniilor
sau a credințelor și libertatea creațiilor de orice fel,
prin viu grai, prin scris, prin imagini, prin sunete sau prin alte mijloace de
comunicare în public, sunt inviolabile.

În
lumina textului de lege invocat mai sus, acest drept la liberă exprimare a
gândurilor, a opiniilor, ridicat de legiuitor la rang de principiu, este un
drept fundamental al oricărui cețănean al acestei țări. Mai mult, subliniem
încă o dată, că nimeni nu poate impune unei persoane cum să gandească, ce să
gândească și ce atitudine să ia
deoarece acele vremuri au apus.
Dreptul la liberă opinie și la libertate de exprimare a fost câștigat în
Decembrie 1989, iar tocmai acest fapt nu a fost luat în considerare de
Completul de Judecată în luarea hotărârii privind pe clientul nostru. Cenzura
gândirii unui om, mai cu seamă medic, libertatea sa de exprimare, nu ar trebui
să fie restrânsă sau cenzurată de nici o prevedere cu caracter normativ,
inclusiv prin Codul de deontologie medicală al Colegiului Medicilor din România

A
lua atitudine sau a participa la o formă de protest nu poate fi oprită de nici
un act normativ, nici de actele normative emise de Colegiul Medicilor, pentru
că acest fapt este interzis de Constituție. Art. 22, lit.k, din Codul de
deontologie medicală, nu poate fi invocat în cazul unui protest public și nu
are legătură cu documentul semnat de dr. Iulian Șerban, intitulat „Comunicat de presă, Medicii români nu mai
tolerează aberațiile Guvernului, Încetați starea de teroareʺ.
A face acest
lucru este un precedent deosebit de periculos ce duce la interzicerea oricărui
medic la opinii medicale și la a critica măsurile guvernamentale în ceea ce
privește sănătatea publică.

  1. Sancțiunea dispusă prin Decizia nr.22 din 26 Septembrie 2022, în Dosar nr.12 /CD – IS/2021 emisă de Comisia de Disciplină din cadrul Biroului Consiliului Colegilor Medicilor Iași, nu are legătură cu fapta săvârșită de contestator.

Afirmațiile
susținute prin semnătură de dr. Iulian Șerban în acel comunicat de presă nu
încalcă prevederile art.22 lit k) și art.37 alin.(1) din Codul de deontologie
medicală și nu pot atrage sancțiunea unui „VOT
DE BLAMʺ
prevăzut de art.105, alin.(1), lit.c, din Statutul Colegiului Medicilor din România.

Art
22
,
prevede:

Sunt
contrare principiilor fundamentale ale exercitării profesiei de medic, în
special, următoarele acte:

lit
k
:respingerea publică, cu excepția dezbaterilor din comunitatea medicală, a
unor mijloace de diagnostic, tratament și profilaxie recunoscute de comunitatea
științifică academică medicală, precum și recomandarea publică a unor
tratamente nefundamentate științific.

În
comunicatul de presă, dr Iulian Șerban, ca semnatar, NU respinge public niciun
”mijloc de diagnostic, tratament sau profilaxie” și NU recomandă public
”tratamente nefundamentate științific”. Domnia sa se declară împotriva unor
obligativități impuse de guvern ce nu au vreo motivație medicală (purtarea unei
măști în spații deschise sau înregistrarea temperaturii corporale făcută de
persoane ce nu au autorizare medicală), împotriva propagandei ”apocaliptice”
făcută de guvern pentru o simplă viroză respiratorie, împotriva manipulării
prin statistici false, împotriva denigrării medicilor și a spitalelor ce duce
la creșterea neîncrederii pacienților în sistemul sanitar, împotriva
terorizării populației cu știri alarmiste și false în legătură cu o pandemie
fără epidemie declarată oficial pe teritoriul României. De asemenea, se declară
împotriva impunerii fără discernământ a unor protocoale terapeutice care au
fost schimbate frecvent și a propagandei la vaccinul anti COVID, plătită de
guvern, deși legislația interzice orice tratament medical făcut sub constrângere
sau presiune.

Art
37, alin (1)
, prevede:

Obligații
referitoare la sănătatea publică.

(1)
Medicul are obligația profesională și legală să se îngrijească de respectarea
regulilor de igienă și de profilaxie. În acest scop, ori de câte ori are ocazia
și este cazul, el va semnala persoanelor respective responsabilitatea ce le
revine acestora față de ele însele, dar și față de comunitate și colectivitate. 

Prin
semnarea acestui Comunicat de presă, dr. Iulian Șerban semnalează ”persoanelor
respective responsabilitatea ce le revine acestora față de ele însele, dar și
față de comunitate și colectivitate
” prin faptul că atrage atenția
guvernului asupra responsabilității acestuia față de comunitate și
colectivitate. Mai mult, domnia sa își onorează ”obligația profesională și
legală
” și face apel la ”respectarea regulilor de igienă și de
profilaxie
” prin solicitarea de a se renunța la obligativitatea purtării
unei măști de protecție. Argumentele sunt clar definite și în conformitate cu
știința medicală: ”…după o perioadă scurtă de purtare într-un spațiu
nesteril, acestea devin focare de infecție, întrucât se umezesc, iar germenii
găsesc în ele un mediu de cultură perfect.

Ținând cont de cele prezentate mai sus, reiese fără putință de tăgadă faptul că, măsura luată împotriva dlui dr Iulian Șerban nu este incidentă asupra prevederilor art.22 lit.k) și art 37 alin(1) ale Codului de Deontologie Medicală al Colegiului Medicilor din România.

  1. Opiniile dlui dr Iulian Șerban se bazează pe actele depuse la dosarul de cercetare disciplinară, precum și pe extrem de multe studii medicale realizate anterior și ulterior momentului publicării Comunicatului de presă.

Menționăm
că, toate solicitările cuprinse în Comunicatul de presă semnat de dr Iulian
Șerban sunt la această dată îndeplinite, dar mult prea târziu. Urmările
măsurilor luate de guvern și criticate de medicii semnatari ai acelui comunicat
sunt profunde și vor afecta România mult timp. Criza economică, neîncrederea
populației în sistemul medical sau scăderea marcată a nivelului de trai sunt
efecte semnificative, dar probabil una din cele mai grave este cea exprimată de
președintele Asociației bolnavilor de cancer din România: „Riscul ca bolnavii de cancer să moară s-a triplat în această pandemie.
Au fost externați peste noapte și trimiși acasă, la sute de kilometri, să
aștepteʺ.

Având în vedere
cele prezentate, solicităm admiterea Contestației și anularea măsurii
disciplinare dispuse de Colegiul Medicilor – Iași, respectiv de către Comisia
de Disciplină, față de Dr. Iulian
ȘERBAN.

”.În încheiere, vă
comunicăm că dr Iulian Șerban este obligat să respecte cerințele art 37,
alin(2), al Codului de deontologie medicală al Colegiului Medicilor din România
care prevede: Medicul are obligația morală de a aduce la cunoștință organelor
competente orice situație de care află și care reprezintă un pericol pentru
sănătatea publică.
Astfel, domnia sa va aduce la cunoștință organelor
competente măsura disciplinară dispusă de Colegiul Medicilor din Iași,
considerând că aceasta este o situație ce reprezintă un pericol pentru
sănătatea publică prin faptul că unui medic îi este îngrădit dreptul la libera
exprimare a unei opinii medicale”, se arată în contestație.

Iată sancționarea doctorului Iulian Șerban pentru că a criticat „starea de teroare”: 

About Post Author

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *