Life Lifestyle man National Politics Technology

Noi reguli pentru folosirea denumirii statului pe mărci, desene sau modele industriale

CHIȘINĂU, 12 ian – Sputnik. Dreptul de a folosi denumirea oficială sau istorică a statului în marcă, desen sau model industrial va fi acordat în baza unui nou regulament. Documentul reglementează procedura de examinare a cererilor depuse de persoanele fizice și juridice din diverse domenii de activitate, precum și restricțiile de utilizare a denumirii statului, a fost aprobat în cadrul ședinței de astăzi a Cabinetului de Miniștri.Pentru acordarea permisiunii de folosire a denumirii oficiale sau istorice a statului în marcă, desen sau model industrial, se achită taxa de stat conform legislației.Cererea adresată comisiei va fi depusă la Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală și va fi examinată în termen de 30 de zile. Dacă vor fi întrunite condițiile necesare, iar calitatea ori natura produsului sau serviciului prestat de solicitant nu vor prejudicia imaginea sau interesele statului, comisia va emite decizia de acordare a permisiunii de folosire a denumirii Republica Moldova și Moldova.Decizia de acordare a permisiunii de folosire a denumirii oficiale sau istorice a statului se eliberează solicitantului în termen de 10 zile de la data prezentării dovezii de plată a taxei de stat. Decizia de refuz va fi anunțată în termen de 15 zile de la data emiterii ei.Deciziile Comisiei pot fi revocate, inclusiv în cazurile în care în urma unei sesizări se constată că:Înregistrarea la AGEPI a contractelor de transmitere a drepturilor privind marca, desenul sau modelul industrial care conțin denumirea oficială sau istorică a statului se efectuează doar după prezentarea de către persoana căreia iau fost transmise drepturile a permisiunii eliberate de Comisie. Pentru eliberarea permisiunii de folosire a denumirii oficiale sau istorice a statului persoanei căreia i-au fost transmise drepturile asupra obiectului de proprietate intelectuală înregistrat, nu se achită taxa de stat, dacă transmiterea drepturilor are loc în perioada de valabilitate a permisiunii, care nu va depăși perioada de valabilitate a titlului de protecție.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *